اصلاح مهندس ناظر در مشاور املاک‌ها چیست؟

خلاصه
1397/05/30

اصلاح مهندس ناظر در مشاور املاک‌ها چیست؟معنای مهندس ناظر در کلمه کلمه مهندس در فارسی به معنای «محاسبگر» و یا «اندازه گیر» می باشد.

اصلاح مهندس ناظر در مشاور املاک‌ها چیست؟
معنای مهندس ناظر در کلمه
کلمه مهندس در فارسی به معنای «محاسبگر» و یا «اندازه گیر» می باشد. کلمه ناظر در فارسی به بررسی کننده گفته می شود.
مفهوم مهندس ناظر در املاکی‌ها چیست؟
مقصود از اصلاح «مهندس ناظر» که در بین مشاورین املاک جا افتادهاست به شخص نظارت کننده پروژه ساختمان ها که از طرف شهرداری منصوب است گفته می شود. بطور کلی وقتی که یک پروژه ملک در حال ساخت است یک شخص از طرف شهرداری بنام «مهندس ناظر» طی فواصل زمانی خاص از پروژه شما بازدید می کند و یک گزارش از وضعیت فعلی آن را در برگه ای بنام «برگه نظارت» نوشته و آن را به شهرداری تحویل می دهد.