ترمیم پنجمین روش برای مبارزه با ویروس ها

خلاصه
1397/05/29

ابتدا رایانه را خاموش می کنیم. سپس آن را با یک دیسک سالم و محافظت شده در برابر نوشتن راه اندازی می کنیم. تمام پرونده های آلوده و سیستم را به کمک ضد ویروس ترمیم می کنیم

ترمیم: پنجمین روش برای مبارزه با ویروس ها
ابتدا رایانه را خاموش می کنیم. سپس آن را با یک دیسک سالم و محافظت شده در برابر نوشتن راه اندازی می کنیم. تمام پرونده های آلوده و سیستم را به کمک ضد ویروس ترمیم می کنیم. گاهی اوقات ضد ویروس نمی تواند آن ها را ترمیم کند. در این صورت باید پرونده را حذف کنیم. گاهی نیز رکورد بوت آلوده، ترمیم پذیر نیست و باید آن را فرمت کنیم.
همانگونه که ملاحظه می شود، کار ترمیم به نوع ویروس بستگی دارد. در بعضی از آلودگی ها نیازی به ترمیم نداریم. اما در برخی دیگر دیسک را باید فرمت کنیم. گاهی نیز باید کارشناسان با تجربه، پرونده های آلوده را به کمک نرم افزارهای خاصی ترمیم کنند.