مقاومت چهارمین راه برای مبارزه با ویروس ها

خلاصه
1397/05/29

جهت مطالعه در مورد چهارمین راه برای مبارزه با ویروس ها و نرم افزار نمایشگاه خودرو به این صفحه مراجعه شود

 

چهارمین راه برای مبارزه با ویروس ها

هنگامی که ویروسی پیدا شد، باید دیسک آلوده را از سایر دیسک ها جدا کنیم و تا زمانی که ترمیم نشده است از آن استفاده نکنیم. در بعی از کشورها مانند انگلستان، پس از کشف ویروس، مساله را به پلیس هم گزارش می دهند.