کشف سومین راه برای مبارزه با ویروس

خلاصه
1397/05/29

ممکن است ویروس هایی از مکانیسم حافظتی عبور کرده، وارد سیستم شوند. قبل از تخریب، باید روش های مطمئنی برای کشف آن ها پیدا کنیم

کشف : سومین راه برای مبارزه با ویروس
ممکن است ویروس هایی از مکانیسم حافظتی عبور کرده، وارد سیستم شوند. قبل از تخریب، باید روش های مطمئنی برای کشف آن ها پیدا کنیم.
گاهی اوقات می بینیم که اتفاقات عجیبی در سیستم رخ می دهد. برای مثال، اندازه بعضی از پرونده ها بزرگتر و یا زمان اجرای برنامه، بیش از حد معمول طولانی می شود.برای کشف ویروس، از نرم افزارهایی به نام ((ضد ویروس)) استفاده می کنیم.
البته ضد ویروس نباید قدیمی باشد تا بتواند ویروس های جدید را کشف کند.