طرز استفاده از فیلترها برای تغییر شکل تصاویر

خلاصه
1397/05/28

طرز استفاده از فیلترها برای تغییر شکل تصاویربا استفاده از فیلترها می توانید تصاویر نامناسب رو اصلاح کرده یا پس زمینه شلوغ و درهم را تار کنید.

طرز استفاده از فیلترها برای تغییر شکل تصاویر

با استفاده از فیلترها  می توانید تصاویر نامناسب رو اصلاح کرده یا پس زمینه شلوغ و درهم را تار کنید. یا می توانید تصویر خود را با استفاده از آن ها به نقاشی، طراحی  یا ترکیبی  از این رسانه ها تبدیل کنید.
کلید موفقیت  در استفاده از فیلترهای فتوشاپی این است که  که ترکیبات مختلف و تنظیمات گوناگون  آن ها را در هر یک از تصاویر فتوشاپ  مورد استفاده قرار دهید.  زمانی که  به فیلتری  بر میخورید که در آن از رنگ های پس زمینه و پیش زمینه استفاده می شود، بهتر است از چند ترکیب  رنگ مختلف استفاده کنید.
می توانید از پس زمینه و پیش زمینه ای روشن  استفاده کرده و سپس آن ها را معکوس کنید. انجام این کار بسیار ساده است . برای این منظور  فقط کافی است  روی فلش دوسر در کنار کادرهای نمونه رنگ در جعبه ابزار کلیک  کنید.