تغییر دوره مالی در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/27

آموزش نرم افزار خیریه سرو: من از نرم افزار خیریه سرو استفاده می کنم سوالی که دارم این هست، چطور می توانم مستقیم از داخل نرم افزار دوره مالی را تغییر دهیم بدون اینکه نرم افزار را بسته و مجددا

تغییر دوره مالی در نرم افزار خیریه سرو
سوال کاربر نرم افزار خیریه سرو:
من از نرم افزار خیریه سرو استفاده می کنم سوالی که دارم این هست، چطور می توانم مستقیم از داخل نرم افزار دوره مالی را تغییر دهیم بدون اینکه نرم افزار را بسته و مجددا باز کنم؟
پاسخ پشتیبانی نرم افزار خیریه سرو:
برای اینکار که بدون باز و بسته دوره مالی نرم افزار جامع خیریه سرو را تغییر دهید، از منوی تنظیمات گزینه «ورود به دوره مالی دیگر» را کلیک نمایید تا فرم لیست دوره های مالی برای شما نمایش داده شود، روی دوره موردنظر کلیک نموده و سپس ورود را کلیک کنید.

برای اینکه مفهوم دوره مالی را بدانید می توانید مقاله  دوره مالی در موسسات خیریه را بخوانید.

خرید نرم افزار خیریه سرو