خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(2)

خلاصه
1397/05/27

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(2)از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی ،

خصوصیات و ویژگی های یک سیستم چیست؟(2)

از مقدمات و تعاریف بالا می تون خصوصیات زیر را برای هر سیستم به ویژه سیستم های اداری و همچنین مدیریتی ، و تجاریی  و مشابه آن ها  که عبارتند از:
1.    سازمان (شامل تمام طبقه و ترتیب یا سلسله مراتب مدیریت).
2.    اثر متقابل
3.    وابستگی متقابل
4.    یک پارچگی
5.    هدف مرکزی یا هدف کلی
اثر متقابل: در داخل هر سیستم، عناصر آن تاثیر متقابلی بر روی یکدیگر دارند. برای مثال در یک شرکت تولیدی اگر بخش فروش نتواند با آگهی تجاری تجاری مناسب و بازاریابی و یا به دلایل دیگر، مشتریان زیادی برای خرید کالاهای تولیدی آن شرکت جذب کند، بخش تولید باید ظرفیت تولید خود را کاهش دهد تا کالای تولیدی مازاد، برای مدت طولانی در انبار شرکت نماند. زیرا  این کار هم موجب هزینه های اضافی انبارداری خواهد شد و هم موجب راکد ماندن سرمایه شرکت به صورت کالا می شود و در نهایت میزان سوددهی شرکت را به طور قابل ملاحظه ای پایین می آوررد و حتی ممکن است موجب ضرر و زیان جبران ناپذیری گردد. برعکس اگر بخش تولید (به  هردلیلی) نتواند در حد میزان و توان فروش، کالا تولید کند. بخش فروش مجبوری است فعالیت و میزان فروش خود را با بخش تولید همگام سازد.