اصلاح افزار در مشاور املاک‌ها چیست؟

خلاصه
1397/05/27

اصلاح افزار در مشاور املاک‌ها چیست؟معنای افزار در کلمه کلمه «افراز» بر اساس لغتنامه دهخدا به معنای «جدا کردن چیزی

اصلاح افزار در مشاور املاک‌ها چیست؟


معنای افزار در کلمه
کلمه «افراز» بر اساس لغتنامه دهخدا به معنای «جدا کردن چیزی»،  «جدا و یا تمایز دادن چیزی و یا کاری» ترجمه شده است.
مفهوم افراز در مشاورین املاک ها چیست؟
مقصود از اصلاح «افراز» که در بین مشاورین املاک جا افتاده است به هنگامی می گویند که وقتی دو یا چند نفر صاحب ملک هستند(ملک مشاع) و یکی از آنها در حین تقسیم ملک(تقسیم مال) خشنود نباشد و خواستار شکایت(اقامه) باشد را افراز می گویند.

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید