ایجاد صورت معاملات فصلی

خلاصه
1397/05/26

امکانات موردنیازی که می بایست صندوق های مکانیزه داشته باشند صورت معاملات فصلی می باشد.

ایجاد صورت معاملات فصلی


امروزه یکی از امکانات موردنیازی که می بایست صندوق های مکانیزه داشته باشند صورت معاملات فصلی می باشد. صورت معاملات فصلی در انتهای هر فصل باید برای آپلود و ارسال به سایت دارایی باید تهیه شوند. این صورت معاملات یک فایل هست که با استفاده از نرم افزار باید تولید و در سایت دارایی آپلود گردد.
قابلیت تولید صورت معاملات فصلی
با استفاده از نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل سرو می توان صورت معاملات فصلی را تهیه نمود. به منظور تولید فایل صورت معاملات در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو می بایست از منوی «امور مالی» گزینه «صندوق مکانیزه» تهیه فایل سایت مالیات را کلیک نمود.
در هر فصل باید این عملیات را انجام داد و فایل تولید شده را از طریق سایت و نرم افزار مالیات برای اداره دارایی ارسال نمود.

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک کلیک کنید