راهنمای مدیریت وب سایت 9

خلاصه
1397/05/26

راهنمای مدیریت وب سایت در این قسمت آموزش مطالب منتشر نشده و منتشر شده آموزش داده شده.

مدیریت وب سایت
 1-9 لیست مطالب و انتخاب مطالب

مطالب مورد نظر را که قصد حذف دارید را انتخاب نموده و  سپس از بالا بر روی دکمه «زباله دان» همانند تصویر 1-10 کلیک نمایید.

 
                           1-10 کلیک بر روی دکمه زباله دان

 1-4-4  غیر فعال کردن موقتی مطالب
گاهی اوقات نیاز دارید تا یک مطلب را بصورت موقت غیر فعال کنید. برای اینکار از منوی « محتوا » گزینه « مدیریت مطالب » را کلیک نموده تا یک صفحه همانند تصویر 1-9 نمایش یابد.
مطالب مورد نظر را که قصد غیر فعال کردن دارید را انتخاب نموده و  سپس از بالا بر روی دکمه «منتشر نشده » همانند تصویر 1-11 کلیک نمایید.

 
                             1-11 کلیک بر روی دکمه منتشر نشده

1-4-5  فعال کردن مطالب (خروج مطلب از حالت منتشر شده)
گاهی اوقات نیاز دارید تا یک مطلب را از حالت « منتشر نشده » به حالت «انتشار یافته» تغییر دهیم. برای اینکار از منوی « محتوا » گزینه « مدیریت مطالب » را کلیک نموده تا یک صفحه همانند تصویر 1-9 نمایش یابد.