راهنمای مدیریت وب سایت 2

خلاصه
1397/05/25

راهنمای مدیریت وب سایت خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نرم افزار مشاور املاک نرم افزار مدیریت موسسات خیریه

 

شرکت مهندسی آبان رایان البرز

 

 

1-2 قدم های اولیه
اولین کارهایی که باید انجام دهید به ترتیب بصورت زیر می باشند:
ساخت مجموعه ها
ساخت منو ها و تخصیص مجموعه ها به آنها
انتشار مطالب
1-2-مجموعه ها
مطالب مشابه و هم خانواده را در یک مجموعه قرار می دهند. برای مثال تمام مطالب خبری، اطلاع رسانی را در یک مجموعه بنام « اخبار و اطلاعیه ها » قرار می دهند.