گزارش به روزرسانی شماره 86 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/24

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و شش یا 86 به روز رسانی یا آپدیت شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

گزارش به روزرسانی شماره 86 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و شش یا 86 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 86 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
 افزودن بخش آموزش های آنلاین در منوی امکانات، گزینه اینترنت و گزینه آموزش های آنلاین.
 تغییر دیتابیس به نسخه 64: تغییرات
افزودن یک سرویس دهنده پیامک
 نمایش لیست خطاهای ثبت در قسمت خرید با فشردن دکمه f2
 انتخاب مقدار یا تعداد پس از درج کدکالا در قسمت ثبت کم غیرنقدی
 انتخاب مقدار یا تعداد پس از درج کدکالا در قسمت ثبت خرید
 انتخاب مقدار یا تعداد پس از درج کدکالا در قسمت ثبت درآمد غیرنقدی
 افزودن دکمه های میانبر در قسمت خرید
 نمایش خطاها بصورت لیستی در قسمت خرید
 نمایش اطلاعات خیر با وارد نمودن کد و اینتر در قسمت درآمد غیرنقدی
 جلوگیری از حذف کالاهای استفاده شده
 اسکرول خوردن نمایش گزارش جزییات اضافه شده در قسمت بعد از آپدیت 
افزودن جای علت بایگانی در پرونده مددجویان
 افزودن جای علت بایگانی در پرونده افراد تحت تکفل