امنیت نرم افزارهای اندروید

خلاصه
1397/05/23

امنیت نرم افزارهای اندروید نقص ها ی امنیتی و حفره هایی در میان بسیاری از نرم افزار ه ا و سیستم های عامل وتجهیزارت شبکه همیشه و در همه حال و در همه جای دنیا وجود دارد

امنیت نرم افزارهای اندروید


نقص ها ی امنیتی و حفره هایی در میان بسیاری از نرم افزار ه ا و سیستم های عامل وتجهیزارت شبکه همیشه و در همه حال و در همه جای دنیا وجود دارد با این وجود زمانی آسیب پذیری جدی می شود که به وسیله بد افزار نویسان و نفوذگران شناسایی شده و مورد سوء استفاده قرار گیرد.
جدیدترین آسیب پذیری شناسایی شده وبسیار نگران کننده به دستگاه های آندرویدی مربوط می شود، در حالی که بیشتر نسخه های سیستم عامل آندروید از این آسیب پذیری های جدی واقعا رنج می برند. این آسیب پذیری در بیشتر دستگاه های آندروید به برنامه های مخرب اجازه می دهد تماس های غیر مجاز برقرار کرده،تماس های خروجی را قطع کرده وکد های خاصی برای انجام اعمال غیر قانونی دیگر اجرا نمایند.این نقص امنیتی مدتی پیش توسط محققان شرکت امنیتی Curesec به گوگل گزارش شد و اولین بار در آندروید نسخه های زیر مجموعه (jelly bean ) 4.1 شناسایی شد. به نظر می رسد این آسیب پذیری تنها در آندروید نسخه 4.4.4 که بتازگی عرضه شده برطرف شده است و بقیه نسخه های اندروید همچنان این مشکل را دارند و از آن رنج می برند.البته آخرین نسخه آندروید فقط در دسترس تعداد محدودی از دستگاه ها قرار دارد ودر حال حاضر درصد بسیار کمی از اندرودهای نصب شده درسراسر جهان از این نسخه هستند. براساس آمار گوگل تقریبا 60 درصد از دستگاه های   آندروید ی که به گوگل پلی متصل شده اند از نسخه های مختلف 4.3یا4.2 یا 4.1 این سیستم عامل استفاده می کرده اند 13 درصد دیگر نیز از نسخه های 4.44.2 و 4.3 بهره می بردند درحالی که این نسخه ها نیز آسیب پذیرند.