معرفی صندوق مکانیزه ویژه نمایشگاه های اتومبیل

خلاصه
1397/05/23

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو یک نرم افزار صندوق مکانیزه ویژه صنف نمایشگاه های اتومبیل یا همان اتوگالری ها می باشد.

معرفی صندوق مکانیزه ویژه نمایشگاه های اتومبیل


نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو یک نرم افزار صندوق مکانیزه ویژه صنف نمایشگاه های اتومبیل یا همان اتوگالری ها می باشد. این نرم افزار دارای تمامی استاندارهای موردنیاز اداره دارایی می باشد. نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور می توانند از این صندوق به عنوان صندوق فروشگاهی بنگاه استفاده نمایند.
صندوق مکانیزه نمایشگاه خودرو سرو کلیه امکانات موردنیاز را جهت اداره دارایی دارا می باشد. نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو که یک برنامه کامپیوتری برای نمایشگاه های اتومبیل است می تواند صورتحساب های فروش، خرید، حساب مشتریان و گزارشات الکترونیک ماده 169 مکرر را تولید نماید.
فاکتورها و قسمت های حسابداری صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو طبق آخرین استاندارد اداره دارایی سراسر کشور می باشند و نمایشگاه داران می توانند پس از خرید فرم تاییدیه نرم افزار و همچنین فاکتور ممهور به مهر را دریافت نمایند.


برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه خودرو اینجا کلیک نمایید.سایر مقالات آموزشی شرکت نرم افزاری آبان رایان البرز :