توضیحاتی در مورد نرم افزارهای صندوق مکانیزه مشاغل

خلاصه
1397/05/22

نرم افزارهای صندوق مکانیزه مشاغل تولید شده در شرکت مهندسی آبان رایان البرز (سرو)با قابلیت حسابداری های پیشرفته جهت تمامی مشاغل وصاحبان مشاغل

توضیحاتی در مورد نرم افزارهای صندوق مکانیزه مشاغل


نرم افزارهای صندوق مکانیزه مشاغل تولید شده در شرکت مهندسی آبان رایان البرز (سرو)با قابلیت حسابداری های پیشرفته جهت تمامی مشاغل وصاحبان مشاغل بند (ب وج) با طراحی ساده و کاربردی آسان همراه با فیلم های آموزشی داخل نرم افزارشما را در تمامی مراحل ثبت نام در ادارات مالیاتی و تخفیف های ویژه مالیاتی راهنمایی و با قابلیت های بی نظیر فروش و صدور صورتحساب وقابلیت ثبت خرید قابلیت گزارش دهی وقابلیت نگهداری حساب مشتری و قابلیت فوق العاده و ممتاز تولید فایل الکترونیکی گزارش سه ماهه مطابق ماده 169 مکرر همراه و همگام شما خواهد بود با خرید و نصب نرم افزارهای صندوق مکانیزه ای شرکت دیگر نیاز به حسابدار نخواهید داشت. با پشتیبانی 16ساعته حتی در روزهای تعطیل همراه شما میباشیم.

 

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاغل کلیک کنید