نرم افزار حسابداری برای نمایشگاه‌های اتومبیل

خلاصه
1397/05/22

نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو یک نرم افزار حسابداری است که کلیه نیازهای مالیاتی از جمله صدور فاکتور حق کمیسیون (طبق استاندارد دارایی)، تحریر دفتر درآمد و هزینه مشاغل، چاپ جدول مالیات ارزش افزوده، جدول صورت اموال و دارایی

نرم افزارهای تخصصی نمایشگاه‌های اتومبیل


نمایشگاه‌های اتومبیل برای انجام کارهای حسابداری و مالیاتی می‌بایست از نرم افزارهایی ویژه صنف خود استفاده نمایند. در بازار فعلی نرم افزارهای حسابداری زیادی وجود دارد اما نکته قابل توجه اینجاست که این نرم افزارها مختص نمایشگاه‌های اتومبیل نبوده و عمدتاً نرم افزارهایی عمومی می‌باشند یا به عبارتی دیگر برای شغل خاصی در نظر گرفته نشده‌اند؛ از این رو کار با اینگونه نرم افزارها مشکل است. شرکت مهندسی آبان رایان البرز یک نرم افزار صندوق مکانیزه ویژه صنف نمایشگاه داران (نمایشگاه اتومبیل، اتوگالری ها، بنگاه‌های فروش خودرو) تولید نموده است. نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو یک نرم افزار حسابداری است که کلیه نیازهای مالیاتی از جمله صدور فاکتور حق کمیسیون (طبق استاندارد دارایی)، تحریر دفتر درآمد و هزینه مشاغل، چاپ جدول مالیات ارزش افزوده، جدول صورت اموال و دارایی، ایجاد فایل اکسس نرم افزار دارایی ttms، صورت معاملات فصلی و... را انجام می‌دهد.
امکانات کامل نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل سرو را می‌توانید از لینک زیر دریافت نمایید.
 
مشاهده امکانات نرم افزار جامع نمایشگاه خودرو سرو