عدم وجود هزینه در لیست هزینه ها پس از ثبت در نرم افزار صندوق مکانیزه املاک

خلاصه
1397/05/22

عنوان: عدم وجود هزینه در لیست هزینه ها پس از ثبت سطح کاربری جهت رفع خطا: مبتدی

 عدم وجود  هزینه در لیست هزینه ها پس از ثبت در نرم افزار صندوق مکانیزه املاک

سطح کاربری جهت رفع خطا: مبتدی
سوال کاربر نرم افزار:
چرا در نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو وقتی یک هزینه را از قسمت ثبت هزینه کلیک می کنم پس از باز و بسته شدن فرم لیست هزینه ها در این لیست نمایش پیدا نمی کند؟
پاسخ پشتیبانی:
علت این امر به خاطر این است که در لیست هزینه ها بصورت پیش فرض سرفصل بر روی استهلاک قرار گرفته شده است، برای رفع این کار باید هنگام ثبت یک هزینه در لیست هزینه ها سرفصل «هزینه» انتخاب شود.

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه املاک کلیک کنید