گزارش به روزرسانی و آپدیت شماره 74 نرم افزار مشاورین املاک سرو

خلاصه
1397/05/21

نرم افزارمشاور املاک سرو به نسخه هفتاد و چهار یا 74 به روز رسانی(آپدیت) شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی(آپدیت) نرم افزار امل

گزارش به روزرسانی و آپدیت شماره 74 نرم افزار مشاورین املاک سرو
نرم افزارمشاور املاک سرو
به نسخه هفتاد و چهار یا 74 به روز رسانی(آپدیت) شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی(آپدیت) نرم افزار املاک سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
در هر آپدیت نرم افزار مشاور املاک امکانات، اصلاحات متنوع را می توانید بصورت مجانی روی نرم افزار خود دریافت نمایید.
تغییرات جدید در نسخه 74 نرم افزار مشاور املاک سرو عبارتند از:
افزودن قسمت محدوده، منطقه در قسمت جستجو سریع
قسمت سررسید کردن باید جالب تر شود
در قسمت خلاصه اطلاعات باید با اسکرول راحت در یک صفحه بتوان خلاصه را مشاهده کرد

خرید نرم افزار مشاور املاک