گزارش به روزرسانی شماره 85 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/21

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و پنج یا 85 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

گزارش به روزرسانی شماره 85 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار
مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و پنج یا 85 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 85 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
نمایش تعداد صندوق صدقات در بخش صندوق صدقات
حل مشکل چاپ صندوق های بایگانی شده
امکان ثبت چندبار یک کالا در هنگام ثبت درآمد
امکان ثبت چندبار یک کالا در هنگام ثبت کمک غیرنقدی
افزودن ابزار نمایش سندهای مشکل دار در منوی امکانات ابزارهای حسابداری
حذف دکمه حذف موسسه از قسمت فرم اولیه برنامه و قراردادن در منوی راست کلیک
جلوگیری از حذف موسسه در صورت داشتن دوره مالی
نمایش پیام لیست خطاها در قسمت ثبت درآمدهای غیرنقدی
نمایش پیام لیست خطاها در قسمت ثبت کمک های غیرنقدی
استخراج آرتیکل های سند در قسمت صدور سندحسابداری
وارد نمودن آرتیکل های سند از روی فایل اکسل در فرم ثبت سند
امکان نمایش گزارش کمک های با نیت خاص در قسمت گزارشات کمک ها
و چندین مورد ریزکاری

خرید نرم افزار جامع خیریه