گزارش به روزرسانی شماره 84 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/21

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و چهار یا 84 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت

گزارش به روزرسانی شماره 84 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو
به نسخه هشتاد و چهار یا 84 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 84 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
افزودن امکان نمایش لیست 20 خیر پردرآمد وجود داشته باشد در منوی گزارشات و اشخاص
امکان درج اعشار در قسمت کارتکس کالا
امکان انتقال ارسال مبلغ باقیمانده به قسمت چک در قسمت امورمالی
حذف گزینه آیا برای ذخیره اطمینان دارید در قسمت ثبت درآمد
حذف گزینه آیا برای ذخیره اطمینان دارید در قست ثبت هزینه
حذف گزینه آیا برای ذخیره اطمینان دارید در قسمت ثبت کمک خیرین
حذف گزینه آیا برای ذخیره اطمینان دارید در قسمت ثبت کمک پرداختی
افزودن دکمه میانبر به قسمت صدور چک
در قسمت چک، تاریخ صدور تاریخ روز شود.
حذف همه لیست با کلیک روی دکمه جدید در قسمت عملیات بانکی
نمایش لیست پرسنل در قسمت تحویل گیرنده و غیره در قسمت کمک دریافتی
نمایش لیست پرسنل در قسمت تحویل گیرنده و غیره در قسمت کمک پرداختی
انتخاب خودکار تب در قسمت ثبت عملیات بانکی پس از استفاده از دکمه میانبر
انتقال تاریخ عملیات بانکی به قسمت بالا
حفظ موقعیت های تیک گزینه پیامک و چاپ و غیره در فرم ثبت کمک دریافتی از خیرین
حفظ موقعیت های تیک گزینه پیامک و چاپ و غیره در فرم ثبت کمک به مددجویان

خرید نرم افزار خیریه