صندوق مکانیزه برای نمایشگاه چه مزایایی دارد

خلاصه
1397/05/21

صندوق مکانیزه نمایشگاه های اتومبیل علاوه بر انجام امور مالیاتی برای نمایشگاه های اتومبیل یا بنگاه داران مزایای دیگری هم دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

صندوق مکانیزه برای نمایشگاه چه مزایایی دارد


صندوق مکانیزه نمایشگاه های اتومبیل علاوه بر انجام امور مالیاتی برای نمایشگاه های اتومبیل یا بنگاه داران مزایای دیگری هم دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
1- چاپ و صدور صورتحساب کمیسیون

نمایشگاه داران با استفاده از این امکان به راحتی می توانند برای مشتریان خود فاکتور صادر نمایند و سیستم بطور خودکار مالیات و ارزش افزوده آن را محاسبه نماید.
2- مدیریت ساده صورتحساب ها
اتوگالری ها به راحتی می توانند صورتحساب های خود را مدیریت نمایند و فاکتورهای داده شده را مجددا چاپ نمایند و یا حتی لیست فاکتورهایی که صادر کرده اند را چاپ نمایند.
3- گزارش گیری از درآمد
اتوگالری ها یا همان نمایشگاه های اتومبیل به راحتی می توانند از درآمدهای خود گزارش های لازم را تهیه نمایند.
4- امکان ایجاد فایل گزارش الکترونیک مکرر
به راحتی با استفاده از نرم افزار نمایشگاه داران می توانند از کمیسیون های خود فایل صورت معاملات فصلی را تهیه نمایند.

 

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل کلیک کنید