مدیریت کاربران در نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/21

مدیریت کاربران اگر همزمان چند نفر به نرم افزار مشاور املاک مديريت ملک شما دسترسي دارند و مشاور املاک شما به وسیله چند سیستم املاک ثبت می شود

مدیریت کاربران در نرم افزار مشاور املاک سرو


اگر همزمان چند نفر به نرم افزار مشاور  املاک مديريت ملک شما دسترسي دارند و مشاور املاک شما به وسیله چند سیستم املاک ثبت می شود به اين منظور مي توان براي انها سطح دسترسي تعيين نمود اين گزينه امنيت نرم افزار  شما را بالا مي برد تا اطلاعات املاک شما دستخوش تغيير يا حذف نشوند:

·        سطح دسترسي محدود: باعث مي شود هر ردي را که شما تعيين مي کنيد مي توانند به کدام منو يا گزينه دسترسي داشته باشد.

·        سطح دسترسي کامل: به فرد مورد نظر امکان مي دهد تا به تمامي منوها و گزينها دسترسي داشته باشد.

 

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید