نرم افزار راس گیری نمایشگاه اتومبیل

خلاصه
1397/05/20

نرم افزار راس گیری نمایشگاه اتومبیل امروزه نمایشگاه های اتومبیل بیشتر عملیات های خود را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام می دهند.

نرم افزار راس گیری نمایشگاه اتومبیل


امروزه نمایشگاه های اتومبیل بیشتر عملیات های خود را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام می دهند. نرم افزارها این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهند تا محاسبات بالا و اطلاعات حجیم را به سرعت و بسادگی انجام دهند.
یکی از عملیات های محاسباتی موردنیاز نمایشگاه های اتومبیل راس گیری می باشد. یکی از قابلیت هایی که در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو گنجانده شده است امکان راس گیری می باشد. با استفاده از این امکان نمایشگاه های اتومبیل می توانند راس چک ها خود را محاسبه نمایند.
برای محاسبه راس گیری در نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل باید از منوی ابزار گزینه راس گیری را کلیک نمایید. در این فرم در قسمت تاریخ مبدا باید تاریخ صدور چک و در قسمت تاریخ چک تاریخ هر یک از چک ها را وارد نمود و در آخر بصورت خودکار راس، جمع مبالغ، تاریخ راس و... محاسبه خواهد شد. راس گیری یکی از امکانات نمایشگاه اتومبیل می باشد و امکانات متنوع تری هم وجود دارد که از همین صفحه می توانید از منوی فروش گزینه نرم افزار نمایشگاه خودرو را کلیک نمایید.

 

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل کلیک کنید