پایان و شروع تاریخ در صندوق مکانیزه

خلاصه
1397/05/20

برای شروع نصب باید سال مالی را برای نرم افزار تعیین نمایند. سال مالی یا همان دوره مالی برای صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو از تاریخ اولین روز سال شمسی تا آخرین روز سال شمسی می باشد.

پایان و شروع تاریخ در صندوق مکانیزه


مشتریان عزیزی که از نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو استفاده می نمایند برای شروع نصب باید سال مالی را برای نرم افزار تعیین نمایند. سال مالی یا همان دوره مالی برای صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو از تاریخ اولین روز سال شمسی تا آخرین روز سال شمسی می باشد. برای مثال فرضا اگر امسال سال 1394 باشد شروع سال مالی 01/01/1394 و پایان سال مالی برابر با 29/12/1394 می باشد. یا اگر امسال سال 1395 است شروع سال مالی 01/01/1395 و پایان سال مالی برابر با 29/12/1395 می باشد. بنابراین در نرم افزار صندوق مکانیزه سرو باید هنگامی که می خواهید آن را پیکربندی کنید محدوده سال مالی را به این صورت وارد کنید. سال مالی برای مشاورین املاک برابر با یک سال خورشیدی است. لازم به ذکر است اگر در نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو محدوده تاریخ را اشتباه وارد کنید پس از ورود به نرم افزار از قسمت منوها گزینه عمومی و سپس گزینه مدیریت دوره مالی می توانید محدوده تاریخ را تغییر دهید. اگر تاکنون یک نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک خریداری ننموده اید می توانید از لینک زیر یک نرم افزار صندوق مکانیزه املاک را خریداری نمایید.

خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک