جدول مالیات بر ارزش افزوده در صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/19

جدول مالیات بر ارزش افزوده در صندوق مکانیزه هنگامی که مشاوران املاک می خواهند اظهارنامه پر کنند نیاز است تا ریز جدول مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل نمایند.

جدول مالیات بر ارزش افزوده در صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو


هنگامی که مشاوران املاک می خواهند اظهارنامه پر کنند نیاز است تا ریز جدول مالیات بر ارزش افزوده را تکمیل نمایند. جدول ارزش افزوده که یکی از پیوست های دفاتر مشاغل است مالیات و عوارض کلیه فصول را نمایش می دهد علاوه براین تاریخ قبوض را همچنین نشان می دهد. نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو این قابلیت را دارد که با استفاده از آن بتوان جدول ارزش افزوده را بصورت خودکار تکمیل و چاپ نماید. نرم افزار صندوق مکانیزه املاک سرو همچنین می توانید تاریخ پرداخت قبوض مالیات و عوارض را بصورت جداگانه چاپ نماید. علاوه بر این می تواند بین دوره های دیگر جابجا شود. برای مثال یک مشاور املاک می خواهد گزارش مالیات بر ارزش افزوده سال 1396 را چاپ نماید با استفاده از نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو تنها کافی است سال 1394 را انتخاب نماید پس از اینکار کلیه مالیات و عوارض این سال بصورت خودکار تکمیل می شود. اگر می خواهید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو را خریداری نمایید می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو