مهلت نصب صندوق مکانیزه برای مشاور املاک تازه تاسیس

خلاصه
1397/05/18

شروع فعالیت یک نرم افزار صندوق مکانیزه را بر روی سیستم کامپیوتری مشاور املاکش نصب نموده و مراتب را به شرح بند(1) به ادارات امور مالیاتی

مهلت نصب صندوق مکانیزه برای مشاور املاک تازه تاسیس


هر مشاور املاک در سراسر ایران که مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی است می بایست پس از شروع به فعالیت طی سال شروع به فعالیت حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ شروع فعالیت یک نرم افزار صندوق مکانیزه را بر روی سیستم کامپیوتری مشاور املاکش نصب نموده و مراتب را به شرح بند(1) به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. مشاوران املاک با نصب صندوق مکانیزه سرو دیگر به راحتی صورتحساب های خود را وارد نمایند.

 

برای خرید نرم افزار فایلینگ املاک همراه با صندوق مکانیزه مشاور املاک اینجا کلیک کنید