ارسال فایل الکترونیک با صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/17

ارسال فایل الکترونیک با صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو.مشاورین املاکی که از نرم افزار صندوق فروش مکانیزه مشاوره املاک سرو استفاده می نمایند

ارسال فایل الکترونیک با صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو


مشاورین املاکی که از نرم افزار صندوق فروش مکانیزه مشاوره املاک سرو استفاده می نمایند با استفاده از این نرم افزار می توانند فایل الکترونیکی اطلاعات را برای سازمان مالیاتی ارسال نمایند.
فایل الکترونیکی چیست؟
فایل الکترونیکی یک فایل است که شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات این فایل براساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات برارزش افزوده از طریق بخش صورت الکترونیکی معاملات در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir در دسترس می باشد. فایل الکترونیکی با استفاده از نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو قابل ارسال به دارایی می باشد. با استفاده از سیستم راهنمای نرم افزار می توانید این فایل را تهیه و به اداره دارایی ارسال نمایید.
اگر تاکنون نرم افزار صندوق مکانیزه املاک بر روی واحد صنفی خود ندارید هم اکنون نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو را خریداری نموده و بر روی کامپیوتر محل کار خود نصب نمایید.

 

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه املاکسرو کلیک کنید