بروز رسانی نرم افزار نمایشگاه خودرو به نسخه30

خلاصه
1397/05/17

نرم افزار نمایشگاه خودرو سرو به نسخه 30 بروزرسانی شد، در این نسخه امکانات صندوق مکانیزه شامل صدور و چاپ صورتحساب فروش، امکان ثبت خریدها

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو به نسخه 30 به روز رسانی شد


نرم افزار نمایشگاه خودرو سرو به نسخه 30 بروزرسانی شد، در این نسخه امکانات صندوق مکانیزه شامل صدور و چاپ صورتحساب فروش، امکان ثبت خریدها، امکان ثبت امتناع، ایجاد فایل اکسس یا همان گزارش الکترونیک معاملات 169 مکرر، بستن سال مالی، گزارش سود(زیان) ویژه، تحریر دفاتر درآمد و هزینه، چاپ روی چک، راس گیری و...

 

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو کلیک کنید