سایت سازمان مالیات(اداره دارایی)

خلاصه
1397/05/16

سازمان اداره مالیاتی کشور و سایت مالیات بر ارزش افزوده دارای دو وب سایت مجزا می باشند که هر مشاور املاکی باید با آنها آشنا باشد.

سایت سازمان مالیات(اداره دارایی)


سازمان اداره مالیاتی کشور و سایت مالیات بر ارزش افزوده دارای دو وب سایت مجزا می باشند که هر مشاور املاکی باید با آنها آشنا باشد. در صورتی که تمایل دارید اظهارنامه ارزش افزوده خود را به اداره مالیات بر ارزش افزوده اعلام کنید باید به وب سایت www.evat.ir مراجعه نمایید و چنانچه می خواهید صورت معاملات فصلی خود را برای اداره دارایی ارسال نمایید باید به نشانی www. tax.gov.ir مراجعه نمایید. با نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه و ثبت نام در سایت دارایی با ارایه فاکتور رسمی و فرم پیوست شماره یک از بخشودگی های مالیاتی استفاده نمایید.