سال مشمولیت نمایشگاه های اتومبیل

خلاصه
1397/05/16

سال مشمولیت صنف نمایشگاه های اتومبیل(خودرو)، نمایشگاه و فروشگاه های اتومبیل(سواری، باری،مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی مربوط به سال

سال مشمولیت نمایشگاه های اتومبیل


امروزه هر صنفی مشمول یک سال مالیاتی است و هر صنفی از تاریخ مشمولیت باید کارهای حسابداری و قانونی مالیات بر ارزش افزوده خود را انجام دهد. نمایشگاه های اتومبیل هم شامل این قانون می باشند که در ادامه توضیحی راجع به این قضیه خواهیم داد.
سال مشمولیت صنف نمایشگاه های اتومبیل(خودرو)، نمایشگاه و فروشگاه های اتومبیل(سواری، باری،مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی مربوط به سال 1394 هجری شمسی می باشد. این صنف ها از سال 1394 مشمول مالیات بر ارزش افزوده اند و می بایست صندوق های فروش برای کسب و کار خود نصب نمایند. از سال 1394 نمایشگاه های اتومبیل سراسر کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشند. نمایشگاه های اتومبیل می توانند صندوق مکانیزه اتومبیل را جهت کسب و کار خود از طریق لینک زیر خریداری و نصب نمایند و از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.
 
خرید نرم افزار حسابداری صندوق مکانیزه نمایشگاه اتومبیل