دانلود و فیلم تصویری معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سرو

خلاصه
1397/05/12

نرم افزار دریافت و پرداخت سرو یک برنامه برای ثبت پول های دریافتی و پرداختی به اشخاص می باشد. وقتی این برنامه را نصب کردید برای هر شخص می توانید یک حساب دفتری ایجاد کنید.در حساب

دانلود و معرفی نرم افزار دریافت و پرداخت سرو

نرم افزار دریافت و پرداخت سرو یک برنامه برای ثبت پول های دریافتی و پرداختی به اشخاص می باشد. وقتی این برنامه را نصب کردید برای هر شخص می توانید یک حساب دفتری ایجاد کنید.در حساب معین هر شخص می توانید پول هایی که به او می دهید یا قرض می گیرید را ثبت کنید. علاوه بر پول می توانید مبلغ ریالی کالاهایی که به یک شخص می دهید را ثبت کنید. پس از اینکار هروقت لازم داشته باشید برنامه به شما می گوید که این فرد به شما چقدر بدهکار یا بستانکار است و شما به راحتی می توانید دفترمعین او را برایش چاپ کند.
اگر با نرم افزارهای حسابداری کار کرده باشید می دانید که خیلی پیچیده هستند و برای کارهای سبک اصلا مناسب نیستند. این نرم افزار با ظاهری ساده و کاربرپسند این امکان را به شما می دهد تا به راحتی بتواند برای هر شخص همانند مغازه حساب دفتری ایجاد کنید.
برای اطلاعات بیشتر می توانید فیلم آن را مشاهده نمایید.

خرید نرم افزار دریافت و پرداخت سرو