معرفی و دانلود نرم افزار دفترچه تلفن با هدایای رایگان

خلاصه
1397/05/12

نرم افزار دفترچه تلفن سرو یک برنامه کامپیوتری است که در آن می توانید شماره تلفن های خود را وارد نمایید. وقتی در این نرم افزار اطلاعات و شماره تلفن های افراد را وارد می کنید پس

معرفی و دانلود نرم افزار دفترچه تلفن با هدایای رایگان

نرم افزار دفترچه تلفن سرو یک برنامه کامپیوتری است که در آن می توانید شماره تلفن های خود را وارد نمایید. وقتی در این نرم افزار اطلاعات و شماره تلفن های افراد را وارد می کنید پس از مدتی یک بانک اطلاعاتی قدرتمند را درست می کنید و با استفاده از آن می توانید هر شماره تلفنی را پیدا کنید.
برای مثال با وارد نمودن مقداری از نام یا نام خانوادگی یک شخص به سرعت می توانید تلفن و سایر مشخصات او را پیدا کنید. یا با وارد نمودن بخشی از شماره تلفن آن می توانید مشخصات کامل او را پیدا کنید. همچنین می توانید لیست اطلاعات دفترچه تلفن را بصورت کاغذی چاپ کنید.
برای آشنایی با این نرم افزار دفتر تلفن هوشمند می توانید فیلم زیر را مشاهده نمایید.

خرید نرم افزار دفترچه تلفن