معرفی نرم افزار خیریه کامل ترین برنامه کامپیوتر خیریه ها

خلاصه
1397/05/12

نرم افزار خیریه سرو یک برنامه قابل نصب و کامپیوتر است که به کاربر امکان مدیریت مددجویان، مدیریت خیرین، مدیریت ایتام، مدیریت قلک ها، مدیریت صندوق صدقات، مدیریت انبار، مدیریت کمک

معرفی نرم افزار خیریه کامل ترین برنامه کامپیوتر خیریه ها

نرم افزار خیریه سرو یک برنامه قابل نصب و کامپیوتر است که به کاربر امکان مدیریت مددجویان، مدیریت خیرین، مدیریت ایتام، مدیریت قلک ها، مدیریت صندوق صدقات، مدیریت انبار، مدیریت کمک های نقدی و غیرنقدی، مدیریت پرسنل، مدیریت قبوض مشارکتی، گزارش های شفاف سازی و غیره را دارد.
برنامه خیریه سرو با بیش از هزار امکان این امکان را به مدیران خیریه می دهد تا بتوانند گزارشات لازم را به منظور تصمیم گیری اتخاذ نمایند. جهت اطلاعات بیشتر می توانید فیلم نرم افزار موسسات خیریه سرو را در فیلم زیر مشاهده نمایید.

خرید نرم افزار خیریه سرو