معرفی نرم افزار مدیریت صندوق صدقات سرو یا مدیریت قلک

خلاصه
1397/05/12

نرم افزار مدیریت صندوق صدقات سرو یا به عبارتی نرم افزار مدیریت قلک سرو ویژه موسسات خیریه سراسر کشور طراحی شده است. این نرم افزار این امکان را در اختیار کاربران می گذارد تا اطلا

معرفی نرم افزار مدیریت صندوق صدقات سرو یا مدیریت قلک

نرم افزار مدیریت صندوق صدقات سرو یا به عبارتی نرم افزار مدیریت قلک سرو ویژه موسسات خیریه سراسر کشور طراحی شده است. این نرم افزار این امکان را در اختیار کاربران می گذارد تا اطلاعات صندوق یا قلک ها را وارد برنامه نمایند. در نتیجه برنامه در طی بازه های مشخص برای اپراتور سیستم لیست صندوق هایی که باید تخلیه شوند را نشان می دهد. همچنین اپراتور می تواند از سیستم لیست صندوق هایی که در یک محدوده یا منطقه خاص هستند را بخواهد تا برنامه لیست چاپی آنها را برای او آماده کند.
از دیگر قابلیت های مهم نرم افزار این است که می تواند اطلاعات تخلیه صندوق ها به همراه تاریخچه را بخاطر بسپارد و هروقت نیاز بود آمار تخلیه یک صندوق را از اول تا کنون نمایش دهد. این برنامه یک برنامه همراه بنام نرم افزار اندرویدی تخلیه صندوق هم دارد که به برنامه ویندوزی متصل می شود.
برای اطلاعات بیشتر می توانید فیلم آموزشی آن را از پایین مشاهده نمایید.

خرید نرم افزار مدیریت صندوق صدقات سرو