دریافت گزارش امکانات اضافه شده برای نرم افزار خیریه

خلاصه
1397/05/12

دریافت گزارش امکانات اضافه شده فرم گزارش امکانات اضافه شده این امکان را به شما می دهد تا بفهمید با به روزرسانی نرم افزار چه امکاناتی به نرم افزار شما اضافه می شود.

دریافت گزارش امکانات اضافه شده برای نرم افزار خیریه


فرم گزارش امکانات اضافه شده این امکان را به شما می دهد تا بفهمید با به روزرسانی نرم افزار چه امکاناتی به نرم افزار شما اضافه می شود. هنگامی که این فرم را باز می کنید و بر روی دکمه مشاهده گزارش کلیک می کنید می بینید که در هر نسخه چه امکاناتی بر روی نرم افزار اضافه شده است.
بطور کلی می توان گفت فرم گزارش امکانات اضافه شده به نرم افزار به شما اطلاعات می دهد که بعد از به روز رسانی چه امکاناتی به نرم افزار شما اضافه می شود تا به بتوانید تصمیم بگیرید که نرم افزار را به روز رسانی کنید یا اینکه آن را به روز رسانی نکنید.

 

برای خرید نرم افزار خیریه سرو کلیک کنید