نرخ مالیات و عوارض سال 1394 برای صندوق مکانیزه

خلاصه
1397/05/11

در نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو شرکت مهندسی آبان رایان البرز جهت پیکربندی هر سال نرخ مالیات و عوارض آن سال را از شما می خواهید

نرخ مالیات و عوارض سال 1394 برای صندوق مکانیزه


در نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک سرو شرکت مهندسی آبان رایان البرز جهت پیکربندی هر سال نرخ مالیات و عوارض آن سال را از شما می خواهید. این نرخ هر ساله توسط سازمان مالیاتی کشور تعیین و به اطلاع عموم رسانده می شود. درصد ارزش افزوده شامل درصد مالیات و درصد عوارض می باشد. درصد ارزش افزوده برای سال 1394جمع 9 دصد می باشد که 6 درصد به عنوان مالیات و سه درصد به عنون عوارض شهرداری می باشد. بنابراین در نرم افزار صندوق مکانیزه سرو برای سال مالی 1394 در جایی که نوشته شده نرخ مالیات باید عدد 6 و جایی که نوشته نرخ عوارض باید عدد 3 را وارد کرد.
خلاصه
تنظیمات نرم افزار برای صندوق مکانیزه

سال مالی= 1394
نرخ مالیات سال 1394 = 6 درصد
نرخ عوارض سال 1394= 3 درصد

 

برای خرید نرم افزار صندوق مکانیزه مشاور املاک کلیک کنید