محاسبه خودکار حق کمیسیون نمایشگاه اتومبیل

خلاصه
1397/05/10

محاسبه حق کمیسیون نمایشگاه های اتومبیل به همراه مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخنامه های متفاوت امری دشوار است

محاسبه خودکار حق کمیسیون نمایشگاه اتومبیل


محاسبه حق کمیسیون نمایشگاه های اتومبیل به همراه مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نرخنامه های متفاوت امری دشوار است، از این رو نمایشگاه داران نیاز به ابزاری کامپیوتری دارند تا با استفاده از آن به راحتی بتوانند کمیسیون های خود را محاسبه نمایند.
نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو امکانی دارد که نمایشگاه داران با استفاده از آن می توانند حق کمیسیون های خود را محاسبه نمایند. در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو نمایشگاه داران می توانند نرخنامه های متعددی را وارد نمایند؛ بعبارتی نمایشگاه داران به راحتی می توانند نرخنامه های مختص شهر خود را وارد نموده و سپس براساس آن نرخنامه حق کمیسیون خود را محاسبه نمایند.
همچنین اتوگالری ها با استفاده از نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل سرو می توانند نرخنامه های را از یک همکاری دیگر دریافت کنند یا نرخنامه های خود را برای سایر همکاران خود ارسال نمایند.

 

برای خرید نرم افزار محسبه کمیسیون اندروید سرو کلیک کنید