تقاوت نرم افزار صندوق مکانیزه با نرم افزار مشاور املاک

خلاصه
1397/05/10

تقاوت نرم افزار صندوق مکانیزه با نرم افزار مشاور املاک نرم افزار صندوق مکانیزه مشاورین املاک دارای یکسری امکانات است که نرم افزار الزاما باید آنها را دارا باشد.

تقاوت نرم افزار صندوق مکانیزه با نرم افزار مشاور املاک


نرم افزار صندوق مکانیزه مشاورین املاک دارای یکسری امکانات است که نرم افزار الزاما باید آنها را دارا باشد. نرم افزار مشاور املاک سرو نسخه پیشرفته علاوه بر امکانات صندوق مکانیزه دارای قابلیت های ثبت املاک، ثبت تقاضا، تطبیق دهی املاک با تقاضا، چاپ گزارش بازدید  و کارهای تخصصی املاک می باشد. نرم افزار صندوق مکانیزه مشاورین املاک تنها دارای قابلیت های ثبت خرید، فروش، هزینه و درآمد و... می باشد.

 

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید