ميانبرهاي نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/09

از دکمه هاي ميانبر جهت تسريع در عملکرد نرم افزار استفاده مي شود، براي استفاده از دکمه هاي ميانبر بايد از صفحه کليد استفاده نماييد .

ميانبرهاي نرم افزار مشاور املاک سرو


ميانبر چيست ؟
از دکمه هاي ميانبر جهت تسريع در عملکرد نرم افزار استفاده مي شود، براي استفاده از دکمه هاي ميانبر بايد از صفحه کليد استفاده نماييد .
نکته) علامت + به معناي و مي باشد، براي مثال Ctrl+w يعني دکمه Ctrl را نگه داشته و سپس دکمه W را فشار دهيد .
کاربرد
 دکمه ميانبر
 
 کاربرد
 دکمه ميانبر
 
ثبت نام رايگان
 Ctrl+r
 
 ثبت ملک
 Ctrl+M
 
 
 ليست املاک
 Ctrl+A
 
ثبت ملک
 F10
 
 ثبت مالک / متقاضي
 Ctrl+S
 
ليست املاک
 F9
 
 ليست مالک / متقاضي
 Ctrl+l
 
ثبت مالک
 F8
 
 ثبت تقاضا
 Ctrl+z
 
ليست مالکين
 F7
 
 ليست تقاضاها
 Ctrl+g
 
ثبت تقاضا
 F6
 
 تطبيق ملک با متقاضي
 Ctrl+t
 
ليست تقاضا
 F5
 
 املاک اجاره اي سررسيده
 Ctrl+e
 
تطبيق دهي
 F4
 
 چک نگار
 Ctrl+C
 
دفترچه تلفن
 F3
 
 دفترچه تلفن
 Ctrl+d
 
خروج
 F2
 
 يادآوري
 Ctrl+y
 
راهنما
 F1
 
 حسابگر
 Ctrl+h
 
خروج
 Alt+F4
 
 مديريت کاربران
 Ctrl+k
 
انصراف
 ESC
 
 مديريت نرم افزار
 Ctrl+n
 
فرم درج
 Insert
 
 بانک اطلاعاتي
 Ctrl+i
 
حذف
 Ctrl+D
 
 قفل نرم افزار
 Ctrl+f
 
ويرايش
 ENTER
 
 اطلاعات مشاور املاک
 Ctrl+v
 
چاپ در ليست
 Ctrl+p
 
 پشتيبان گيري
 Ctrl+p
 
انتخاب همه
 Ctrl+A
 
 بازيابي
 Ctrl+b

 


 برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید