خرید کالا یا اموال در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو

خلاصه
1397/05/08

خرید کالا یا اموال گاهی اوقات موسسه از وجوهی که قبلا در بانک یا صندوق موسسه واریز شده است و یا حتی از چک های دریافتی، باید یک سری از کالا ها را به منظور کمک به مددجویان خریداری نماید.

خرید کالا یا اموال در نرم افزار ممدیریت موسسات خیریه سرو


گاهی اوقات موسسه از وجوهی که قبلا در بانک یا صندوق موسسه واریز شده است و یا حتی از چک های دریافتی، باید یک سری از کالا ها را  به منظور کمک به مددجویان  خریداری نماید.
با استفاده از فرم خرید کالا می توان این خرید ها را در نرم افزار حسابداری خیریه سرو ثبت نمود. هنگامی که موسسه خیریه یکسری کالا را خریداری می نماید حسابدار موسسه باید ریز این کالاها را در قسمت انبار ثبت نماید و یک سندحسابداری برای آنها صادر نماید.
هنگامی که برای کالاهای خریداری شده سند حسابداری صادر می گردد علاوه بر اینکه موجودی ریالی کالاها در سیستم حسابداری به عنوان موجودی کالا ثبت می شود، موجودی فیزیکی این کالاها هم در سیستم انبارداری موسسه خیریه ثبت می گردد.

 

برای خرید نرم افزار خیریه سرو کلیک کنید