تطبيق ملک با متقاضي در نرم افزار مشاور املاک سرو

خلاصه
1397/05/07

تطبيق ملک با متقاضي با کليک بر روي دکمه تطبيق و قرار دادن موس بر روي نوار لغزان و حرکت آن به سمت چپ يا راست

تطبيق ملک با متقاضي در نرم افزار مشاور املاک سرو


با کليک بر روي دکمه تطبيق در نرم افزار مشاور املاک سرو و قرار دادن موس بر روي نوار لغزان و حرکت آن به سمت چپ يا راست، به طور هوشمند تقاضاها و ملک‌هايي که تاکنون ثبت کرده‌ايد ( بر اساس مبلغ، محدوده، متراژ و... )مورد ارزيابي قرار گرفته و در جدول نشان مي‌دهد که کدام تقاضاها با کدام ملک سنخيت بيشتري دارد.
لازم به ذکر است در ستون درصد شباهت، ميزان شباهت را مشاهده مي کنيد هرچه قدر اين عدد به 100 نزديک‌تر باشد يعني ملک مربوطه به خواسته هاي فرد متقاضي نزديک‌تر است.
نکته) جهت مشاهده ريز اطلاعات تقاضا و ملک بر روي سطرمورد نظر دوبارکليک نماييد.

 

برای خرید نرم افزار مشاور املاک سرو کلیک کنید