کمک های غیر نقدی در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/05

کمک های غیر نقدی به کمک هایی که در آنها وجه نقد پرداخت نمی شود کمک غیرنقدی می گویند، از جمله کمک های غیرنقدی می توان به کمک های دارویی، کمک موادغذایی، کمک های بهداشت، پواشک و غیره نام برد.

کمک های غیر نقدی در نرم افزار خیریه سرو


به کمک هایی که در آنها وجه نقد پرداخت نمی شود کمک غیرنقدی می گویند، از جمله کمک های غیرنقدی می توان به کمک های دارویی، کمک موادغذایی، کمک های بهداشت، پواشک و غیره نام برد.
کمک های غیر نقدی از دو بخش تشکیل شده است، پرداخت کمک غیر نقدی و  بخش دوم: لیست کمک های غیر نقدی همیشه کمک هایی که توسط موسسات خیریه به  مددجویان اعطا می گردد نقدی نیست و گاهی نیز کمک های غیر نقدی به مددجویان اهدا می شود.

 

برای خرید نرم افزار خیریه سرو اینجا کلیک کنید