لیست درخواست ها در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1397/05/04

پس از اینکه کاربر در فرم ثبت درخواست، درخواست مددجو را ثبت نمود، پرونده درخواست وی به این لیست منتقل می شود

لیست درخواست ها در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو


پس از اینکه کاربر در فرم ثبت درخواست، درخواست مددجو را ثبت نمود، پرونده درخواست وی به این لیست منتقل می شود تا کاربر بتواند در آینده بر روی این فرم عملیات اجرایی همچون حذف، ویرایش و غیره انجام دهد.
همچنین فرم لیست درخواست ها، تمامی درخواست ها را بصورت جدولوار نمایش می دهد و به کاربر این امکان را میدهد تا در بین لیست درخواست های موجود در سیستم جستجو نماید؛ یا حتی در صورت تمایل لیست دلخواه خود را چاپ نماید.

 

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل اینجا کلیک کنید