ایجاد سند حسابداری در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/04

ایجاد سند حسابداری در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو تا راهی که امکان پذیر است سعی شده سندهای حسابداری به صورت اتوماتیک صادر گردد

ایجاد سند حسابداری در نرم افزار خیریه سرو


در نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو تا راهی که امکان پذیر است سعی شده سندهای حسابداری به صورت اتوماتیک  صادر گردد؛  اما گاهی اقات حسابداران نیاز دارند تا یک سند را بصورت دستی صادر نمایند در این مورد «شرکت مهندسی آبان رایان البرز» برای راحتی کاربران ابزاری بنام «ایجاد دستی سند» ایجاد نموده است تا حسابداران به راحتی بتوانند اسناد موردنیاز خود را بصورت دستی صادر نمایند.
فرم ایجاد سند دستی این امکان را فراهم می آورد که بتوان هر یک از حساب ها را به هرمقدار که نیاز داشتید بدهکار و یا بستانکار نمایند. علاوه بر این برای رعایت استاندارهای حسابداری می توان حساب های بدهکار و بستانکار را در لیست جابجا نمایید.

 

برای خرید نرم افزار خیریه سرو کلیک کنید