درخواست وام در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/04

از فرم درخواست وام برای موسساتی استفاده می شود که می خواهند افراد را خواه مددجو باشند یا عموم اشخاص به صندوق های قرض الحسنه و یا بانک ها معرفی نمایند.

درخواست وام در نرم افزار خیریه سرو


از فرم درخواست وام برای موسساتی استفاده می شود که می خواهند افراد را خواه مددجو باشند یا عموم اشخاص به صندوق های قرض الحسنه و یا بانک ها معرفی نمایند. لازم به ذکر است که این درخواست ها هیچ گونه ارتباطی با کدینگ حسابداری نرم افزار خیریخ نداشته و تنها به منظور معرفی نامه می باشند.
توجه داشته باشید که از فرم درخواست وام می توانید استفاده های دیگری  نیز داشته باشید، به طور کلی با استفاده از این فرم می توان اطلاعات یک شخص را وارد نمود و سپس یک معرفی نامه چاپی به شخص جهت دریافت وام از بانک و صندوق به وی داد و در نتیجه گزارشی از افراد معرفی شده تهیه نمود.

 

برای توضیحات بیشتر و خرید نرم افزار خیریه کلیک کنید