لیست درخواست وام در نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/05/01

لیست درخواست وام پس از اینکه در« فرم ثبت درخواست جدید وام» اطلاعات را ذخیره کردیم، مشخصات و اطلاعات ثبت شده به طور اتوماتیک به بخش «لیست درخواست وام» انتقال می یابد.

لیست درخواست وام در نرم افزار خیریه سرو


پس از اینکه در« فرم ثبت درخواست جدید وام» اطلاعات را ذخیره کردیم، مشخصات و اطلاعات ثبت شده به طور اتوماتیک به بخش «لیست درخواست وام» انتقال  می یابد.
به طور کلی می توان گفت لیست درخواست های وام، فرمی است که اطلاعات معرفی نامه های وام ها را بصورت جدول وار نمایش می دهد و این امکان را برای کاربر فراهم می کند تا در این لیست بسرعت بتواند جستجو کند. از دیگر کارهای این فرم این است که با استفاده از آن می توان لیست درخواست ها را چاپ، حذف و ویرایش نمود.

 

برای توضیحات بیشتر و خرید نرم افزار خیریه سرو کلیک کنید