گزارش به روزرسانی شماره 83 نرم افزار خیریه سرو

خلاصه
1397/04/31

نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و سه یا 83 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو

گزارش به روزرسانی شماره 83 نرم افزار خیریه سرو
نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو به نسخه هشتاد و سه یا 83 به روز رسانی شده است. کاربرانی که دارای مجوز معتبر این نرم افزار می باشند می توانند به روز رسانی نرم افزار خیریه سرو را بصورت رایگان دریافت نمایند.
اصلاحات و تغییرات جدید در نسخه 83 نرم افزار مدیریت موسسات خیریه سرو عبارتند از:
* تغییر در منوی مددجویان از منوی اشخاص و بخش بندی مددجویان و سرپرست خانوارها
* توقف مکان نما در قسمت توضیحات تخلیه تکی و گروهی صندوق صدقات
* پنهان نمودن فرد تحت تکفل یک سرپرست خانوار در لیست گزارشات چاپی
* حل مشکل نوشتن توضیحات در قسمت عموم افراد
* تغییرات در ظاهر و افزودن میانبر به فرم انجام عملیات بانکی
* تغییر غلط املایی کد خیر در قسمت ابزارهای حسابداری
* در قسمت وصول چک های پرداختی و دریافتی در قسمت ثبت عملیات بانکی فقط چک های منتظر وصول نمایش داده می شود
* جلوگیری از پاس شدن مجدد یک چک پاس شده در قسمت انجام عملیات بانکی
* ریست شدن کد مددجو پس ازهر ثبت کمک در قسمت کمک پرداختی غیرنقدی
* افزودن جمع کل کمک های غیرنقدی در قسمت گزارشات غیرنقدی در قسمت جعبه فرمان
* معرفی عناوین با نیت های خاص در منوی اطلاعات اولیه گزینه حسابداری
* آماده سازی بخش درآمد، هزینه، کمک و غیره برای درج مشخصات کاربران
* و غیره

 

برای توضیحات بیشتر و خرید نرم افزار خیریه اینجا کلیک کنید