ثبت درخواست مددجویان

خلاصه
1397/04/29

ثبت درخواست مددجویان هنگامی که مددجویان به موسسه مراجعه می کنند و درخواستی از موسسه دارند باید درخواست آن ها در سیستم اتوماسیون خیریه ثبت گردد.

ثبت درخواست مددجویان در نرم افزار مدیریت خیریه سرو


هنگامی که مددجویان به موسسه مراجعه می کنند و درخواستی از موسسه دارند باید درخواست آن ها در سیستم اتوماسیون خیریه ثبت گردد. در مرحله اول به هر درخواست یک کد درخواست اختصاص می یابد.
کاربر موظف است این درخواست را در سیستم ثبت نماید و این درخواست ها را چاپ  نموده و جهت بررسی و صدور دستور به هیئت مدیر تحویل نماید. پس از صدور دستورات کاربر می بایست نتیجه و وضعیت درخواست را در سیستم ثبت نماید تا مددجو برای پیگیری بتواند وضعیت درخواست خود را پیگیری نماید.
لازم به ذکر است چنانچه یک مددجو چند درخواست در طول زمان داشته باشد تمام این درخواست ها به همراه نتیجه هر یک در پرونده وی درج می گردد و کاربر پس از مدت زمانی می تواند تعداد درخواست های یک مددجو را مشاهده و بررسی نماید.

 

برای دیدن توضیحات بیشتر نرم افزار مدیریت خیریه و یا خرید کلیک کنید