فرم ثبت خودرو در نمایشگاه اتومبیل سرو

خلاصه
1397/04/29

فرم ثبت خودرو در نمایشگاه اتومبیل سرو اصولا اتومبیل هایی که وارد نمایشگاه اتومبیل می شوند یا امانی هستند یا متعلق به نمایشگاه هستند. اتومبیل هایی که بصورت امانی هستند

فرم ثبت خودرو در نمایشگاه اتومبیل سرو


اصولا اتومبیل هایی که وارد نمایشگاه اتومبیل می شوند یا امانی هستند یا متعلق به نمایشگاه هستند. اتومبیل هایی که بصورت امانی هستند هیچ دخالتی در چرخه حسابداری نمایشگاه نداشته  و تنها بصورت آماری در سیستم نمایش داده می شوند؛ اما اتومبیل های نمایشگاه جز دارایی های نمایشگاه به حساب آمده و در سیستم حسابداری نمایشگاه وارد می شوند و حسابدار نمایشگاه ملزم است کلیه رویدادهای مالی مرتبط با این اتومبیل را در سیستم ثبت نماید.
علت ثبت اطلاعات خودروهای امانی این است که در آینده چنانچه شخصی به دنبال خودرویی بود بتوانید از لیست خودروهای سپرده شده مورد مناسب را برای وی پیدا کنید و همچنین بتوانید کلیه اطلاعات آن اتومبیل را به وی اعلام کنید و یا حتی بتوانید ریز اطلاعات آن اتومبیل را برای وی چاپ کنید.
بطور خلاصه می توان گفت در نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو، اتومبیل ها دارای دو دسته کلی اند، دسته اول اتومبیل های امانی نمایشگاه، اتومبیل های نمایشگاه یعنی اتومبیل هایی که نمایشگاه اتومبیل جهت فروش خریداری نموده است.
نحوه اجرای فرم ثبت خودرو
برای اجرای فرم ثبت خودرو همانند تصویر زیر  از منوی «اتومبیل» گزینه ثبت اتومبیل را کلیک نمایید.
 
نحوه کار با فرم ثبت خودرو
پس از اینکار فرمی همانند تصویر زیر نمایش داده می شود.
لیست خودروهای ثبت شده
پس از اینکه اطلاعات اتومبیل ها را ثبت نمودید در آینده امکان دارد بخواهید لیست این اطلاعات را مشاهده، جستجو، ویرایش و یا چاپ کنید؛ فرم لیست  اطلاعات اتومبیل این امکان را در اختیار شما قرار می دهد.
فرم لیست اطلاعات اتومبیل ها خود شامل چند بخش از جمله لیست اتومبیل های امانی،
نحوه باز نمودن خودروهای ثبت شده
نحوه اجرای فرم ثبت خودرو
نحوه کار با فرم ثبت خودرو
فرم ثبت قولنامه
نحوه اجرای فرم ثبت قولنامه
نحوه کار با فرم ثبت قولنامه
فرم لیست قولنامه ها
نحوه اجرای فرم لیست قولنامه ها
نحوه کار با فرم لیست قولنامه ها
فرم ثبت پرونده خرید و فروش
نحوه اجرای فرم ثبت پرونده خرید و فروش
نحوه کار با فرم ثبت پرونده خرید و فروش

 

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل اینجا کلیک کنید