نرم افزار یادآوری برای نمایشگاه های اتومبیل

خلاصه
1397/04/28

یکی از مواردی نرم افزاری که نمایشگاه های اتومبیل به آن نیاز دارند یادآوری سررسیدها، قرار ملاقات ها و... می باشد. هر انسانی تمایل دارد برخی از کارها را در یک زمان یا تاریخ معین انجام دهد ولی اغلب این کارها به دلیل زیادی کارهای روزانه و حجم کاری زیاد به فراموشی سپرده می شوند.

نرم افزار یادآوری برای نمایشگاه های اتومبیل


یکی از مواردی نرم افزاری که نمایشگاه های اتومبیل به آن نیاز دارند یادآوری سررسیدها، قرار ملاقات ها و... می باشد.
هر انسانی تمایل دارد برخی از کارها را در یک زمان یا تاریخ معین انجام دهد ولی اغلب این کارها به دلیل زیادی کارهای روزانه و حجم کاری زیاد به فراموشی سپرده می شوند. یکی از نرم افزارهای یادآوری برای نمایشگاه های اتومبیل، نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل سرو است. نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل سرو یک قابلیت بنام یادآوری قرارملاقات دارد که این قابلیت قرارملاقات و یادداشت های ثبت شده را در تاریخ معین به نمایشگاه داران اعلام می کند.
جهت ثبت یک یادآوری در نرم افزار حسابداری نمایشگاه اتومبیل می توان از منوی ابزار گزینه یادآوری را کلیک نمود و در این فرم قرارملاقات و یادداشت خود را تعین نمود. پس از اینکار نرم افزار نمایشگاه اتومبیل در موعد مقرر به نمایشگاه اتومبیل هشدار می دهد.

برای خرید نرم افزار نمایشگاه اتومبیل سرو اینجا کلیک کنید